ผลลัพธ์จากลูกค้าที่ใช้จริงของเรา ลองดูในวีดีโอได้เลย ^^

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***

และเราได้ทำการทดสอบเรื่องของสารไฮโดรควินโนน และสารปรอทในผลิตภัณฑ์ “มั่นใจได้เลย”

ข้อมูลอ้างอิง :

>> อันตรายของครีมหน้าขาว ที่ผสมไฮโดรควิโนน

>> อันตรายของสารปรอทในครีม

customer-pic01

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***

customer-pic02

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic03

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic04

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic05

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic06

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic07

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic08

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic09

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic11

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic12

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic13

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic14

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic15

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic16

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic17

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic18

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic19

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic20

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic21

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic22

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic23

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic24

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic25

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic26

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic27

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***customer-pic28

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***review01

***ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่บุคคล***review02review03review04review05